Kurs WWW

Plan na kolejny wykład (29.1.2015):

Strony mobilne, optymalizacja

Zrealizowane zagadnienia

 • 2.10.2014: Wprowadzenie, HTML
 • 9.10.2014: HTML5, CSS
 • 16.10.2014: CSS3, LESS, JavaScript, cz. 1
 • 23.10.2014: JavaScript, cz. 2, frameworki JavaScript
 • 6.11.2014: jQuery, XML, HTTP
 • 13.11.2014: Podstawy PHP, komunikacja klient-serwer
 • 20.11.2014: AJAX, podstawy frameworków
 • 27.11.2014: Podstawy ASP.NET MVC
 • 4.12.2014: WebServices, WCF
 • 11.12.2014: WebAPI, WordPress
 • 18.12.2014: Google Maps, Other services
 • 8.1.2015: Security: Access Control
 • 15.1.2015: Security: OWASP Top 10
 • 22.1.2015: User Experience

Wykłady

Listy zadań

 • Lista 1, HTML & XHTML, terminy: 14.10.2014, 15.10.2014, 16.10.2014
 • Lista 2, CSS, część 1, termin: 21.10.2014, 22.10.2014, 23.10.2014
 • Lista 3, CSS, cześć 2, termin: 28.10.2014, 29.10.2014, 6.11.2014
 • Lista 4, JavaScript, termin: 4.11.2014, 5.11.2014, 13.11.2014
 • Lista 5, jQuery, termin: 25.11.2014, 26.11.2014, 27.11.2014
 • Lista 6, HTTP, termin: 2.12.2014, 3.12.2014, 4.12.2014
 • Lista 7, AJAX, termin: 9.12.2014, 10.12.2014, 11.12.2014
 • Lista 8, ASP.NET MVC, część 1, termin: 16.12.2014, 17.12.2014, 18.12.2014
 • Lista 9, ASP.NET MVC, część 2, termin: 13.1.2015, 14.1.2015, 15.1.2015
 • Lista 10, WebServices, termin: 13.1.2015, 14.1.2015, 15.1.2015
 • Lista 11, Google Maps, termin: 20.1.2014, 21.1.2014, 22.1.2014
 • Lista 12, Testy użyteczności, termin: koniec semestru

Zasady na pracowni

 • Na każdych zajęciach można oddawać zadania z list, które są na dany termin przewidziane.
 • Zadania można oddawać tylko osobiście w trakcie trwania pracowni. Inne formy (np. wysłanie zadań poprzez e-mail) tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
 • Zebrane w trakcie semestru na pracowniach punkty te się sumują i decydują o ocenie końcowej zgodnie z poniższą tabelką.

Progi punktowe

Liczba punktówOcena
100%-90%5.0
90%-80%4.5
80%-60%4.0
60%-50%3.5
50%-40%3.0
40%-0%2.0

Punktacja

Punktacja na dzień 2015-01-26