Prezentacje i przykłady

Zamieszczone poniżej przykłady będą spakowanymi pełnymi rozwiązaniami w Visual Studio 2008

Dodatkowo warto pobrać biblioteki, które są wymagane przez powyższe przykłady.