Serwis kursy24.eu

Celem istnienia tego serwisu jest utworzenie szeregu kursów z różnych, rozległych dziedzin inżynierii oprogramowania oraz systemów informatycznych. Na początku rozwijane będą kursy „System operacyjny Linux” oraz „Aplikacje bazodanowe w .NET”. Pierwszy z nich będzie obejmować ogólnie rozumianą administrację systemu wraz z podstawą programowania w językach bash i awk, które to umiejętności są przy administracji linuksem bezcenne.

Drugi, czyli „Aplikacje bazodanowe w .NET” to przegląd technologii i sposobów dostępu do baz danych od strony aplikacji. Będą tu omawiane zarówno ADO.NET, systemy OR/M takie jak LINQ2SQL, NHibernate czy XPO firmy Devexpress, jak i różne techniki, np. automatyczne generowanie kodu za pomocą narzędzia CodeSmith.

Wszystkie kursy będą miały formy wykładów, dostępne będą też listy zadań, które pozwolą utrwalić nabytą wiedzę. W chwili obecnej dla systemu operacyjnego Linux jest dostępna spora liczba artykułów. Wkrótce powinny się także pojawić quizy, które pozwolą ocenić stan zdobytych umiejętności.

W tym miejscu warto zaznaczyć tematy, które są poruszane w ramach kursu technologii internetowych:

 • HTML, w tym HTML5
 • CSS
 • EcmaScript/JavaScript, jQuery, MooTools oraz przegląd innych frameworków
 • XML
 • PHP, w tym Smarty i Zend Framework
W ciągu najbliższych miesięcy pojawią się tym kursie także:
 • PHP: Symfony Framework
 • ASP.NET, ASP.NET MVC
 • AJAX, również w PHP i ASP.NET
 • Usługi sieciowe w PHP i ASP.NET
 • Podstawy Adobe Flash
 • Google Maps
 • Systemy CMS: WordPress i Joomla
 • Podstawy konfiguracji serwerów Apache, IIS, w tym także SSL

Wkrótce pojawi się forum, na którym będzie można zarówno wyrażać swoje opinie i krytykę, jak i stawiać problemy, które w wolnym czasie będę się starał rozwiązywać. Dopóki forum się nie pojawi, proszę o opinię na adres e-mail