Seminarium: administracja systemami Windows Server

Aktualności

brak

Tematy i przydział

 1. Architektura Windows Server. Role. Zarządzanie systemem przez MMC i zdalny pulpit, podstawy PowerShell, referujący: Katarzyna Fo., data: 28.10.2010
 2. NTFS: architektura, zarządzanie uprawnieniami, quota, EFS, referujący: Krzysztof Cz., data: 4.11.2010
 3. Active Directory i Group Policy, referujący: Adam Wy., data: 18.11.2010
 4. Certyfikaty w Windows
 5. Usługi DNS i DHCP
 6. Dostęp zdalny i jego zabezpieczenie
 7. Podstawy i konfiguracja VPN, porównanie z openvpn, referujący: Dominik Sz.
 8. WUS i SUS, referujący: Marcin Dą.
 9. Konfiguracja NPS, NAP i IPSec
 10. Konifguracja i możliwośći IIS i FTP
 11. Podstawy ISA Server/Forefront TMG
 12. Podstawy Microsoft Exchange Server
 13. Hyper-V
 14. Kopie zapasowe i ich odtwarzanie
 15. Tworzenie rozwiązań opartych na Windows Server 2008 i Linux