Seminarium: projektowanie zaawansowanych aplikacji w technologii Java

Aktualności

brak

Tematy i przydział

 1. Servlety i JSP, referujący: Bartosz Ja., data: 21.10.2010
 2. Struts 2, referujący: Dorota Ma., data: 28.10.2010
 3. JavaServer Faces (JSF), referujący: Adam Gr., data: 4.11.2010
 4. JPA, Hibernate i JDO, referujący: Przemysław Go., data: 18.11.2010
 5. Spring Framework i Seam Framework, referujący: Mateusz Ły., data: 25.11.2010
 6. Uwierzytelnienie i autoryzacja, SSO, OpenID, referujący: Tomasz Wa., data: nieokreślona
 7. Wzorce projektowe, "best practices", referujący: Sławomir St., data: nieokreślona
 8. Usługi sieciowe i usługi danych (Web i Data Services), referujący: Łukasz Sy., data: nieokreślona
 9. RIA: JavaFX, Flex, referujący: Bartosz Kr., data: nieokreślona
 10. Serwery aplikacji: JBoss, Tomcat, Glassfish, referujący: Dominik Gi., data: nieokreślona
Pozostałe wolne tematy:
 • EJB 3.0
 • ESB: openESB, Apache Camel, ServiceMix4
 • Apache Wicket