Kurs projektowania aplikacji bazodanowych w .NET

Aktualności

6.10.2009
Z uwagi na prawdopodobne nieprzygotowanie przez administratorów pracowni do zajęć, pierwsze spotkanie na pracowni będzie miało charakter organizacyjny.

Termin list zadań

Zasady na pracowni

  • Na każdych zajęciach można oddawać zadania z list, które są na dany termin przewidziane (i tylko te zadania). Punkty otrzymuje się tylko za zadania zaliczone przez prowadzącego.
  • Nie ma możliwości oddawania zadań po wyznaczonym terminie. W szczególnych uzasadnionych przypadkach (np. choroba) przydzielane będą zamiennie zadania specjalne.
  • Zadania można oddawać tylko osobiście w trakcie trwania pracowni. Inne formy (np. wysłanie zadań poprzez e-mail) tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
  • Zebrane w trakcie semestru na pracowniach punkty te się sumują i decydują o ocenie końcowej zgodnie z poniższą tabelką.

Progi punktowe

Liczba punktówOcena
100%-90%5.0
90%-80%4.5
80%-60%4.0
60%-50%3.5
50%-40%3.0
40%-0%2.0