Lista zadań nr 5

Zmiana systemu ORM

  1. W aplikacji, która jest rozwiązaniem zadania z listy 4, należy wymienić silnik ORM na inny niż Castle Active Record i NHibernate (sugerowane, choć nie wymagane to XPO, LINQ2SQL i ADO.NET Entity Framework). Należy także przygotować listę czynności, które było trzeba wykonać przy tej zmianie (np. na wypadek, gdyby kiedyś zaszła potrzeba dokonania kolejnej takiej zmiany przez kogoś innego).
    [10p]