Lista zadań nr 4

Castle ActiveRecord

 1. Napisz okienkowy program do zarządzania projektami. Baza danych powinna przechowywać następujące kategorie danych:
  • Nowe aplikacje,
  • Nowe funkcjonalności do istniejących aplikacji (przy czym należy umożliwić nadanie jednego ze statusów: do akceptacji, do realizacji, wykonane),
  • Błędy w istniejących programach (przy czym należy umożliwić nadanie priorytetu błędu: uciążliwość, błąd istotny, błąd krytyczny oraz flagę, czy błąd został usunięty).
  Wśród niezbędnych funkcjonalności programu wyróżniamy możliwość generowanie kilku (powiedzmy 5) zestawień podsumowujących oraz możliwość wykonania operacji CRUD na każdej z kategorii danych, jednak zakres funkcjonalności będzie zależał od roli, do której użytkownik się zaloguje:
  • Product menadżer: nowe aplikacje, nowe funkcjonalności,
  • Tester: zgłaszanie błędów,
  • Programista: implementacje nowych funkcjonalności, poprawianie błędów.
  Szczegóły należy doprecyzować samodzielnie. Zwracam tylko uwagę, że całość ma być spójna i przemyślana. Dostęp do danych powinien być zrealizowany za pomocą Castle Active Record, jednak bardzo ważnym wymaganiem jest, aby bez większego nakładu pracy można było wymienić Active Record na coś innego, np. inny system ORM (w ASP.NET można do tego wykorzystać ObjectDataSource).
  [20p]