Lista zadań nr 2

ADO.NET, cz. 2

Zadanie z tej listy należy wykonać w modelu bezpołączeniowym (korzystamy z DataSet-ów). Warstwę prezentacji można zrobić korzystając z Windows Forms lub ASP.NET.

 1. Napisz okienkowy program do zarządzania zadaniami. Program ma realizować następujące postulaty:
  • Zadania mają mieć co najmniej takie atrybuty: tekst, termin rozpoczęcia, termin wykonania, etykiety, priorytet, czy wykonane.
  • Aplikacja ma umożliwiać dodanie, edycję i usunięcie zadania oraz filtrowanie zadań po etykietach.
  • Zadania powinny być wyświetlane na liście, na której zadania ukończone powinny różnić się czymś (np. czcionką) od zadań jeszcze nieukończonych; lista powinna także umożliwiać sortowanie jej po kolumnach.
  • Aplikacja ma być ładna i wygodna w użyciu. Należy przemyśleć interfejs i umieć go obronić przy prezentacji. Będę się czepiał nielogiczności, a w przypadkach rażących (mnie), odejmował punkty.
  • Można się wzorować na module zadań z Microsoft Outlook.
  [10p]