Lista zadań nr 8

Zadanie 1.

Przygotować opartą o LINQ implementację omówionego na wykładzie wzorca specyfikacji, a następnie utworzyć 4 specyfikacje Where dla tworzonego rozwiązania (czyli jednej z aplikacji sklep, dostawy lub faktury).

[5p]

Zadanie 2.

W oparciu o NHibernate i LINQ utworzyć nowe repozytorium analogiczne do tego utworoznego w ramach listy 4. Metody repozytorium należy utworzyć tak, żeby mogły korzystać ze specyfikacji utworzonych w zadaniu 1. Do mapowania w ramach NHibernate należy wykorzystać mechanizm mapping by code. To repozytorium jest docelowym, które będzie zastosowane w aplikacji, stąd należy przybudować całe rozwiązanie usuwając pozostałe utworzone w ramach poprzednich list repozytoria.

[5p]