Lista zadań nr 7

NHibernate, część 3

Zadanie 1.

Dane mamy następujące sposoby pobierania obiektu: HQL, SQL, QBC, QBE, LINQ. Sprawdź, w którym przypadku ustawienie konfiguracyjne fetch="join" jest wykorzystywane. Przygouj dwie kwerendy: proste zapytanie z warunkiem oraz złączenie z warunkiem. Sprawdź szybkość pobierania danych w różnych w przypadkach. Przygotuj odpowiednie podsumowania w postaci tabelek.

[3p]

Zadanie 2.

Znajdź i zademontruj w akcji narzędzie wspierające tworzenie zapytań w języku HQL.

[2p]

Zadanie 3.

Zademonstruj na przykładzie mechanizm wsadowego sprowadzania danych (parametr batch-size).

[1p]

Zadanie 4.

Zademonstruj na przykładzie działanie cache'a pierwszego i drugiego poziomu.

[1p]

Zadanie 5.

Zapoznać z sesjami IStatelessSession i przygotować przykład demonstrujący, jak można to wykorzystać do operacji masowych (bulk data). Przygotuj mały test wstawiania i aktualizacji danych, który porówna takie podejście do tradycyjnego.

[3p]