Lista zadań nr 6

Wszystkie zadania należy wykonać w kontekście NHibernate.

Zadanie 1.

Dane mamy różne rodzaje implementacji kolekcji. Wybierz 3 z nich i sprawdź szybkość wykonywania na nich podstawowych operacji. Przygotuj odpowiednie podsumowanie w postaci tabelki.

[2p]

Zadanie 2.

Daną mamy relacje jeden-do-wielu i wiele-do-jednego pomiędzy dwoma klasami. Sprawdź wszystkie kombinacje tworzenia relacji i ich zapisu. Ustal, kiedy relacja jest zapisywana, ustal również czy zdarza się, że jest zapisywana dwukrotnie. Jak się do tego ma parametr inverse? Utwórz odpowiednie podsumowanie w postaci tabelki.

[3p]

Zadanie 3.

Utwórz hierarchię dziedziczenia 3 obiektów. Utwórz 3 mapowania korzystające z różnych sposobów mapowania dziedziczenia. Przygotuj odpowiednie testy sprawdzające szybkość wykonywania operacji INSERT i SELECT w tych modelach. Przygotuj odpowiedni raport.

[2p]

Zadanie 4.

Przygotuj odpowiednie reprezentatywne przykłady i wyjaśnij znaczenie wszystkich możliwych wartości opcji cascade, w tym również cascade="delete-orphan" i cascade="all-delete-orphan".

[3p]