Lista zadań nr 5

Zadanie 1.

Wybrać 4 klasy, a następnie utworzyć dla nich mapowania na 4 sposoby:

  • pliki XML
  • atrybuty
  • Fluent
  • Mapping by code

Na obecnym etapie należy wykorzystać generowanie kluczy, mapowanie właściwości i komponentów. Pod następującymi adresami są artykuły dot. metody mapping by code:
http://stackoverflow.com/questions/5777898/docs-examples-for-nhibernate-3-2-mapping-by-code

[2+1+1+2=6p]

Zadanie 2.

Przygotować 2 przykłady generowania identyfikatorów: hilo i identity. Wyjaśnić sposób działania obu metod. Sprawdzić, jak dokładnie przebiega proces nadawania identyfikatorów w obu przypadkach poprzez przygotowanie odpowiednich przykładów. Przetestować scenariusze utworzenia jednego obiektu oraz wielu obiektów w ramach jednej transakcji.

[4p]