Lista zadań nr 4

Zadanie 1.

Do rozwiązania uzyskanego w ramach listy 3, należy dodać następujące elementy.

  • Wybrac jedno repozytorium oraz 4 przypadki użycia związane z wykorzystaniem tego repozytorium.
  • Zaimplementować repozytorium 2 razy używając bezpośrednio ADO.NET: raz korzystając z modelu połączeniowego, a raz z modelu bezpołączeniowego.
  • Przygotować 2 osobne zestawy testów dla każdego z utworzonych w poprzednim punkcie repozytoriów. Dodatkowo w ramach testów należy mierzyć czasy wykonania.
  • Sporządzić porównanie wykonania testów w obu modelach.
[10p]