Lista zadań nr 3

Zadanie 1.

Mając model aplikacji, którą chcemy utworzyć, należy w ramach bieżącej listy należy:

  • Zaadaptować bieżacą implementację modelu do architektury przedstawionej na wykładzie.
  • Utworzyć repozytoria wraz z pustą implementacją podstawowych metod CRUD.
  • Przemyśleć 2-3 podstawowe przypadki użycia systemu, następnie przygotować dla nich pustą implementcję w domain i w application w oparciu o utworzone wyżej repozytoria.
  • Przygotować dla powyższego punktu testy, w ramach których będzie można te przypadki użycia wykonać.

W ramach tej listy nadal tworzymy strukturę kodu bez szczegółów implementacyjnych.

[10p]