Lista zadań nr 12

Zadanie 1.

W aplikacji MVC utworzonej w ramach poprzedniej listy wybrać 2 kontrolery (ewentualnie 1, jeśli pokrywa duży zakres funkcjonalności) i w tym obszarze dopracować aplikację.

[10p]