Lista zadań nr 11

Zadanie 1.

W przykładowej architekturze aplikacji, w komponencie Core.Application są udostępnione funkcjonalności dziedziny Core. Komponentem typu UI jest tam ConsoleUI. Zadaniem jest utworzenie dla docelowej aplikacji (magazyn, faktury lub dostawy) analogicznego do ConsoleUI projektu z wykorzystaniem ASP.NET MVC. Należy utworzyć odpowiednie kontrolery i akcje z widokami, które na tym etapie mają tylko zawierać informację, co z nich docelowo będzie się znajdować.

[10p]