Lista zadań nr 10

Zadanie 1.

Utworzyć aplikację w ASP.NET MVC do realizacji przelewu, w której należy:

  • Dodać klasę modelu Przelew o polach: ID, KontoOd, KontoDo, ImieNazwisko, Ulica, Miejscowosc, KodPocztowy, Kwota, Tytułem, DataWykonania
  • Klasę modelu należy rozszerzyć o podstawową walidację dla wszystkich pól.
  • Dodać formularz do wysyłania przelewu w oparciu o utworzoną wcześniej klasę modelu.
[6p]

Zadanie 2.

Przebudować zadanie 1 tak, że z klasy modelu należy przenieść pola Ulica, Miejscowosc, KodPocztowy do osobnej klasy Adres. Następnie należy dokonać odpowiednich zmian, aby formularz był oparty o klasę modelu Przelew powiązaną klasą Adres.

[4p]