Lista zadań nr 1

Przygotowanie modelu dla wybranego zagadnienia

Zadanie 1.

W pierszym etapie należy wybrać sobie dziedzinę oraz zakres funkcjonalności, dla których chcemy napisać aplikację. Po tym etapie powinien powstać dokument 1-2 strony w Wordzie zawierający funkcjonalności aplikacji. Następnie, w drugim etapie należy przygotować model dziedzinowy, który powinien zawierać encje, value objects oraz agregaty (rekomendowane jest, aby w modelu było 7-15 obiektów). Model należy wykonać w jakiejkolwiek aplikacji, np. w Visio, które jest dostępne w ramach subskrycji MSDN.

Z przygotowanych rozwiązań wybierzemy kilka, które będą dalej rozwijane w ramach zajęć.

Poniżej jest lista 10 propozycji, chociaż gorąco zachęcam do przedstawiania własnych pomysłów. Przypominam również, że chcemy utworzyć co najmniej 2 systemy, które będą się docelowo w jakimś zakresie integrować.

  1. Obsługa stacji diagnostycznej
  2. Obsługa wypożyczeń biblioteki
  3. Obsługa sprzedaży w cukierni
  4. Obsługa produkcji mebli
  5. Wsparcie pizzerii w zakresie rozwożenia pizzy
  6. Zarządzanie licencjami w firmie (również typu float)
  7. System rezerwacji biletów na koncerty
  8. System do rejestracji komunikacji z klientem
  9. Wsparcie dla karmienia zwierząt w ZOO
  10. Dziennik lekcyjny
[10p]