Podstawowe i przydatne polecenia w Linuksie
 
cp – kopiuje pliki szczegóły
Podstawowa składnia
cp -rufi zrodlo cel
Przykładowe użycia
cp index.html /var/www/htdocs
kopiuje index.html do katalogu /var/www/htdocs
cp -rf ~/prezentacja kopie/najnowsza
bezwarunkowo kopiuje katalog prezentacja z zawartością do katalogu kopie/najnowsza
mv – przenosi pliki lub katalogi szczegóły
Podstawowa składnia
mv [-ufi] zrodlo cel
Przykładowe użycia
mv index.html ../htdocs
przenosi index.html do ../htdocs
pwd – wyświetla bieżący katalog szczegóły
Podstawowa składnia
pwd
Przykładowe użycia
pwd
wyświetla bieżący katalog
ls – wyświetla zawartość bieżącego katalogu szczegóły
Podstawowa składnia
ls -laStrR [plik1...]
Przykładowe użycia
ls -la
lista plików (wraz z plikami ukrytymi) ze szczegółowymi informacjami
ls -R
zawartość bieżącego katalogu oraz całego poddrzewa katalogów
ls -lS
zawartość bieżącego katalogu posortowana wg rozmiaru elementu (od największego)
ls -ltr
zawartość bieżącego katalogu posortowana wg daty modyfikacji elementu
(od najstarszego; opcja -r zmienia tu porządek sortowania)

mkdir – tworzy katalog szczegóły
Podstawowa składnia
mkdir [-p] katalog1 ...
Przykładowe użycia
mkdir k1 k2 k3
tworzy katalogi k1 k2 k3 pod warunkiem, że ich nie ma
mkdir -p k1 k2
tworzy katalogi k1 k2 niezależnie od tego, czy są
mkdir -p k1/k2/k3
tworzy katalogi k1, k1/k2, k1/k2/k3 niezależnie od tego, czy są
rm – usuwa pliki lub katalogi szczegóły
Podstawowa składnia
rm [-rfi] pliklubkatalog1 ...
Przykładowe użycia
rm -rf /home/swinia
bezwarunkowo usuwa katalog /home/swinia z całą zawartością
rmdir – usuwa katalog szczegóły
Podstawowa składnia
mkdir [-p] katalog1 ...
Przykładowe użycia
rmdir k1 k2
usuwa katalogi k1 i k2 pod warunkiem, że są i są puste
rmdir -p k1/k2
usuwa katalogi k1 i k1/k2 pod warunkiem, że są puste