Drzewo katalogów

W systemach Windows i Linux drzewa katalogów są do podobne w bardzo niewielkim stopniu. Na początku trzeba wspomnieć o dwóch podstawowych różnicach w obu systemach:

Windows

  • Kolejne dyski (C:, D:, itd.) reprezentują partycje.
  • Katalogi rozdzielane są znakiem \.

Linux

  • Katalogi rozdzielane są znakiem /.
  • Nie ma dysków w rozumieniu z Windows. Jest jedno wielkie drzewo katalogów. Przykładowo mamy partycję A i B. Można tak skonfigurować system, że będąc w katalogu / jesteśmy na partycji A, ale wchodząc do katalogu /home przechodzimy na partycję B (mówimy wtedy, że partycja B jest podmontowana w katalogu /home.

Struktura drzewa katalogów w Linuksie nie jest przypadkowa. Otóż w 1994 powstała pierwsza wersja dokumentu standardu filesystem hierarchy standard mającego za cel ustandaryzowanie hierarchi plików i od tamtego czasu jest stale rozwijana. Warto zwrócić uwagę, że niezależnie od dystrybucji Linuksa, drzewo katalogów wygląda podobnie, chociaż pewne różnice daje się zauważyć — niestety nie wszystkie dystrybucje stosują wspomniany standard w 100%.

Przyjrzyjmy się kilku ważniejszym katalogom określonym w standardzie FHS:

/binPliki wykonywalne (binarne) podstawowych narzędzi systemowych, np. ls.
/bootPliki niezbędne do uruchomienia systemu.
/devPliki urządzeń. W Linuksie obowiązuje zasada, że wszystko jest plikiem, w szczególności dostęp do urządzeń odbywa się poprzez pliki zawarte w tym katalogu (np. do dysków, modemów, itp.).
/etcPliki konfiguracyjne, ustawienia systemowe.
/homeKatalogi domowe (profile użytkowników).
/libBiblioteki dzielone (shared libraries) wykorzystywane przez część programów.
/mediaMiejsce dostępu do nośników wyjmowanych (miejsce montowania nośników wymiennych) (np. pendrive, CD-ROM)
/mntMiejsce dostępu dla dodatkowych dysków (np. z partycją Windows), czasami rolę tego katalogu przejmuje /media.
/procPliki dające dostęp do stanu jądra systemu, procesów. Jak wspomniano, w Linuksie wszystko jest plikiem, więc także warstwa dostępu do poszczególnych obszarów ustawień jądra systemu jest poprzez pliki.
/rootKatalog domowy (profil) użytkownika root.
/sbinPliki wykonywalne poleceń, które mogą być wykonywane tylko przez administratora.
/tmpSystemowy folder przeznaczony na pliki tymczasowe.
/usrProgramy użytkowe, np. OpenOffice.
/varPliki systemowe, których zawartość często się zmienia (np. logi programów/systemu, pliki poczty).