Lista zadań nr 4

.NET i DataSet'y

Zadanie z tej listy należy wykonać wykorzystując jakąkolwiek bazę danych, język C# lub VB.NET oraz DataSet'y. Dla miłośników Javy: jeśli ktoś bardzo cierpi przy pisaniu w .NET może to zadanie napisać w Javie pod warunkiem, że znajdzie sensowny odpowiednik DataSet'ów (zanim piszący przystąpi do pracy, proszę napisać do mnie maila z linkiem do opisu wybranej technologii celem mojej akceptacji).

 1. Napisz okienkowy program do zarządzania zadaniami. Program ma realizować następujące postulaty:
  • Zadania mają mieć co najmniej takie atrybuty: tekst, termin rozpoczęcia, termin wykonania, etykiety, priorytet, czy wykonane.
  • Aplikacja ma umożliwiać dodanie, edycję i usunięcie zadania oraz filtrowanie i przeszukiwanie zadań.
  • Przeszukiwanie i filtrowanie ma być dostępne: po tekście, po etykietach (można wybrać wiele etykiet), priorytecie, datach rozpoczęcia i ukończenia oraz po tym, czy jest zakończone.
  • Zadania powinny być wyświetlane na liście, na której zadania ukończone powinny różnić się czymś (np. czcionką) od zadań jeszcze nieukończonych; lista powinna także umożliwiać sortowanie po jej kolumnach.
  • Aplikacja ma być ładna i wygodna w użyciu. Należy przemyśleć interfejs i umieć go obronić przy prezentacji. Będę się czepiał nielogiczności, a w przypadkach rażących (mnie), odejmował punkty.
  • Można się wzorować na module zadań z Microsoft Outlook (oczywiście do pewnego stopnia).
  [10p]